Nábor nových členů

Sem vložte podnadpis

O nás


Hlavním cílem činnosti klubu je zajištění systematické tréninkové přípravy, organizace a zajištění sportovních soutěží, reprezentace klubu v nich, vytváření podmínek pro tyto oblasti.

- tréninková činnost - opět se nám podařilo velmi významně rozšířit členskou základnu, což, bohužel, tak úplně nekore-sponduje s počtem trenérů. Tréninkovou činnost v současné době zajišťuje 7 trenérů a asistentů.

- tréninky probíhají převážně na stadionku 2. ZŠ ve Schwarzově ulici, v zimním období pak v tělo-cvičně 26. ZŠ, v běžeckém tunelu bývalého SG na Slovanech, venkovní zimní tréninky ve Štrun-cových sadech (tady se nemohu nepozastavit nad myšlením některých rodičů, kteří přihlásí dítědo atletického klubu a pak se ohromně diví, že také trénujeme i v zimě venku - ono to, vážení, k atletice nerozlučně patří......!

- organizace závodů - opět jsme zorganizovali několik závodů - 5 tzv. "Viktoriánků" pro nejmenší děti, naši nejvýznam-nější akci - "Malou cenu AKM Viktoria, 3. kolo OMD mladšího žactva (tyto 2 závody v Nýřanech

- 200m dráha na "Schwarzovce" bohužel nesplňuje parametry pro pořádání větších závodů...

- výsledky - za zvláštní zmínku stojí zisky medailí Lindy Hettlerové na M ČR dorostu v hale, Terezy Sekyrové a štafety dívek na M ČR dorostu na dráze, postup družstva dorostenek do finále M ČR družstev);mírný ústup zaznamenala družstva mladšího žactva, ale tady se naopak připravuje velmi nadějná skupina v kategorii přípravek, která může v příštích letech navázat na předchozí úspěchy

- je nutno zmínit, že úspěchů v dorostenecké kategorii jsme dosáhli také díky vynikající spolupráci s TJ Baník Stříbro, AK Sokolov, TJ Sokol SG Plzeň, AC Mariánské Lázně, SC Start Karlovy Vary, TJ Sušice; naopak naše žákyně se významně podílely na historickém úspěchu TJ Baník Stříbro - zisku stříbrných medailí v M ČR družstev starších žákyní

- finanční, materiální - jak už jsem zmínil, největším handicapem našeho klubu je 200 m atletická dráha a nemožnost prostorového zajištění tréninků některých disciplín (skok o tyči, dlouhé hody a vrhy); naopak pravidelně vychováváme zejména vynikající sprintery a skokany. Jiné to nebude, nezměníme-li sídlo (stadion) klubu - a to nechceme. Naší prioritou proto nadále bude příprava žákovských kategorií a zmíněných disciplín.

- základními zdroji financování klubu jsou členské příspěvky, dotace z ÚMO Plzeň 3, ze sportovní komise MmP; letos i z MŠMT; velmi děkujeme i našim příznivcům, kteří nás finančně podpořili (včetně rodičů nad rámec běžných členských příspěvků...)

- v roce 2018 bychom rádi zajistili nové vybavení (dresy včetně přípravek, sportovní soupravy)

B. Rodek